Aanmelden (belangrijk voor de ouders)

Aanmelding leerlingen schooljaar 2020-2021

Hieronder staat de aanmeldingsprocedure voor het eerste leerjaar.
Voor de overige leerjaren geldt dat aangemelde leerlingen op een wachtlijst geplaatst worden. Aan het einde van het schooljaar, na de laatste rapportvergaderingen (eind juni 2020), krijgen leerlingen en ouders bericht of er plaats is.

Aanmelding eerste leerjaar

Voor het schooljaar 2020-2021 is het nog niet bekend hoeveel plaatsen het Edith Stein College heeft in het eerste leerjaar. Leerlingen met een vwo-advies, een havo/vwo-advies, een havo- advies en een mavo/havo- advies  komen in aanmerking voor een plaats in een brugklas van het Edith Stein.

In onze tweejarige onderbouw vinden we de volgende vaardigheden erg belangrijk:

 • Zelfstandig kunnen werken, maar ook goed samen kunnen werken
 • Verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leerproces en dat van de groep
 • Kunnen plannen
 • Belangstelling voor theoretisch onderwijs hebben

Plaatsing

 • Het Edith Stein College heeft verschillende typen brugklassen. Voor plaatsing in een van deze brugklassen gaan wij uit van het advies van de basisschool.
 • Leerlingen die afkomstig zijn uit onze eigen ISK-afdeling worden automatisch in de brugklas geplaatst.
 • Leerlingen die een m-h-v-advies hebben en ook extra ondersteuning bij de Nederlandse taal nodig hebben kunnen een plek krijgen in de Brugklas AndersTaligen (BAT).
 • Leerlingen die nog een jaar uitstel van de keuze tussen mavo (vmbo-TL) en vmbo-KB nodig hebben en heel erg gemotiveerd zijn, kunnen in overleg met de basisschool in aanmerking komen voor plaatsing in de mavo-kansklas op het Diamant College. Het Edith Stein heeft geen plek voor leerlingen met een KB-advies.
 • Bij plaatsing hebben broers en zussen van leerlingen van het Edith Stein College voorrang.
 • Leerlingen afkomstig van een basisschool met een verwant onderwijskundig concept hebben voorrang. Dit geldt voor leerlingen van de Haagse Kopklas, de gevestigd is op het Edith Stein.
 • Bij over-aanmelding vindt er een loting plaats conform de afspraak van BOVO-Haaglanden.

Aantal plaatsen per advies

De capaciteit die onze school zal benoemen, moet door ouders gezien worden als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Definitieve plaatsing

De toelatingscommissie, die bestaat uit de afdelingsleiding van de brugklas, de zorgcoördinator en de rector, besluit over definitieve plaatsing.

Aanmeldingsprocedure

Aanmelding en inschrijving zijn geregeld volgens de afspraken die gemaakt zijn in het BOVO Haaglanden overleg. De eerste aanmeldingsprocedure start op  1 februari en sluit op 14 februari 2020.

Vanaf woensdag 15 januari 2020 (de eerste Open Dag) kan een afspraak gemaakt worden voor een aanmeldingsgesprek, waarbij de ouders/verzorgers en de leerling aanwezig zijn, op de volgende inschrijfdata:

 • Zaterdag 1 februari 2020 van 09:00 tot 12:00
 • Woensdag 5 februari 2020 van 14:00 tot 18:00
 • Woensdag 12 februari 2020 van 14:00 tot 18:00

Het aanmelden gaat in twee stappen: het invullen van een aanmeldformulier en een aanmeldingsgesprek.

Bij het aanmeldingsgesprek moeten worden ingeleverd:

 • het BOVO-formulier met het advies van de basisschool
 • de voorkeurslijst van middelbare scholen
 • een kopie van het ID van de leerling